Sebagai muslimah, pasti kamu juga sering berpikir sudahkah kamu memenuhi kriteria sebagai muslimah shalihah? Sebab untuk bersanding dengan lelaki shalih, tentulah kamu juga harus mempersiapkan diri menjadi muslimah yang shalihah kan?

Nah, untuk mengetahui apakah kamu sudah termasuk sebagai muslimah yang baik atau belum, maka ada pentingnya kamu mengetahui 10 ciri wanita idaman seperti di bawah ini:

Beriman kepada Allah swt

Ciri yang paling utama bagi seorang muslimah adalah meyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam. Ladies, sudahkah kamu mengamalkan kedua hal tersebut? Jika kamu sudah meyakini dengan sepenuh hati 6 rukun iman dan juga mengamalkan rukun islam maka sudah di pastikan hatimu pasti akan tenang dan tenteram.

“Akan tetapi Allah itulah yang membuat iman terasa menyenangkan bagi kalian, membuatnya tampak indah di dalam hati kalian, dan yang membuat kalian benci pada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang lurus. Sebuah keutamaan dan kenikmatan yang datang dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. al-Hujurat ayat 7-8)

Bertaqwa kepada Allah

Cara menjadi muslimah yang baik selanjutnya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt, dengan menjalankan apa saja yang menjadi syariat Islam dan menjauhi segala larangannya ditambah juga dengan mengerjakan amalan-amalan sunah yang di perintahkan oleh Allah swt. Dengan begitu kamu sudah termasuk sebagai wanita yang baik.

“Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik.” (HR Ahmad dan Tirmidzi)

Mampu menjaga kehormatan diri sebagai wanita

Seperti hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw:

“Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa sebulan (ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.” (HR. Ahmad)

Taat dan menyenangkan suami

Sudah kewajiban seorang wanita muslim apabila ia sudah memiliki suami harus taat dalam kebaikan dan selalu menyenangkan suaminya. Seperti dalah hadis berikut ini:

“Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki, yaitu istri shalihah yang apabila dipandang akan menyenangkannya, bila di perintah akan mentaatinya dan apabila pergi maka si istri akan menjaga dirinya.” (HR.Abu Dawud)

Memiliki akhlak yang mulia

Sudah menjadi salah satu ciri dari seorang wanita muslimah yang baik adalah memiliki akhlak yang mulia dan hal ini terlihat dari kepribadiannya sehari-hari dan cara ia berhubungan dengan masyarakat sekitarnya.

“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim)

Mampu menjaga syahwat

Wanita yang baik adalah wanita yang mampu menjaga nafsunya dan selalu menundukkan pandangannya dari segala sesuatu yang dilarang untuk ia lihat. Ladies, menundukkan pandangan memang bukan perkara yang mudah meski kadang terlihat sangat sepele, maka dar itulah alangkah baiknya jika wanita itu mampu menjaga syahwat dan menundukkan pandangan.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak dari padanya.” (Qs. An-Nur ayat 31)

Menutup aurat

Hal inilah yang sering diremehkan oleh wanita muslimah saat ini yaitu untuk menutup auratnya dengan benar. Banyak wanita saat ini yang lebih memilih untuk memamerkan bentuk tubuh seksinya di depan umum dan mengundang syahwat atau juga yang memakai jilbab namun tidak sesuai dengan syariat Islam.

Menjaga silaturahmi

Menjaga silaturahmi memang sangatlah penting, apalagi bagi wanita yang memang harus menjaga pergaulan bukan berarti menutup diri dan menghindarkan diri dari masyarakat. Sebagai wanita muslimah yang baik kamu harus tetap menjaga silaturahmi kepada tetangga dan masyarakat sekitar dan membuat dirimu lebih berguna bagi masyarakat.

Berbakti kepada orangtua

Tak lupa juga seorang wanita muslimah yang baik adalah yang selalu berbakti kepada orangtuanya dan tidak membantah apa pun perkataan orangtua apabila dalam kebaikan, karena seperti dalam hadis yang artinya:

“Ridha Allah terletak pada ridha orangtua dan laknat Allah terletak pada laknat orangtua.”

Memiliki rasa malu

Sebagai wanita rasa malu harus selalu menjadi perhiasan dirinya. Malu jika tidak menjaga lisannya, malu apabila tidak menutup aurat, malu bila berduaan dengan bukan mahramnya dan malu lainnya demi menjaga kesucian dirinya sangatlah penting bagi seorang wanita. Sebab malu juga sebagian dari tanda keimanan seseorang dan ia merasa diawasi oleh Allah swt.

Rasulullah saw bersabda yang artinya, “Sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah: jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu.”

Oleh: Tim Trenlis.co.

Facebook Comments
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: